Noor Azman Mahat

Screen Shot 2015-09-16 at 1.09.02 PM 0

Pelajar perlu ada sikap sabar

Ketika mengajar kadangkala saya sudah boleh mengenali jenis pelajar yang akan berjaya dalam peperiksaan dan kehidupan mereka. Biasanya, pelajar yang berjaya akan memiliki sikap bersabar dalam melakukan sesuatu perkara tersebut. Kesabaran sangat penting kerana...

Kent,_Washington_-_hanging_out_under_bridge_on_Kent_Des_Moines_Rd 0

Karangan PT3 25: Gejala Lepak

Gejala lepak semakin kerap berlaku di negara ini terutama di kawasan bandar. Jelaskan punca lepak itu. Gejala lepak bermaksud aktiviti tidak melakukan sebarang kerja berfaedah sepanjang masa. Amalan ini sering kelihatan dilakukan oleh remaja...

Migrate-WP-To-Domain-FeaturedImage 0

Karangan SPM 17: Masalah penghijrahan rakyat

Masalah penghijrahan rakyat ke sesebuah negara perlu dikawal agar nilai kecintaan terhadap negara asal tidak hilang dalam jiwa mereka. Bincangkan faktor-faktor penghijrahan rakyat sesebuah negara ke negara lain termasuk Malaysia. Sejak dua atau tiga...

gagal 0

Pelajar gagal kerana…

Pelajar gagal kerana… Faktor pelajar gagal di sekolah begitu banyak. Namun, salah satu faktor yang saya nampak secara jelas berkaitan dengan sikap pelajar terhadap sesuatu subjek itu.Maksud saya ialah ada pelajar yang enggan belajar...

error: Respect Author\'s Copyright! Do Not Copy!