Noor Azman Mahat

Kent,_Washington_-_hanging_out_under_bridge_on_Kent_Des_Moines_Rd 0

Karangan PT3 25: Gejala Lepak

Gejala lepak semakin kerap berlaku di negara ini terutama di kawasan bandar. Jelaskan punca lepak itu. Gejala lepak bermaksud aktiviti tidak melakukan sebarang kerja berfaedah sepanjang masa. Amalan ini sering kelihatan dilakukan oleh remaja...

Migrate-WP-To-Domain-FeaturedImage 0

Karangan SPM 17: Masalah penghijrahan rakyat

Masalah penghijrahan rakyat ke sesebuah negara perlu dikawal agar nilai kecintaan terhadap negara asal tidak hilang dalam jiwa mereka. Bincangkan faktor-faktor penghijrahan rakyat sesebuah negara ke negara lain termasuk Malaysia. Sejak dua atau tiga...

gagal 0

Pelajar gagal kerana…

Pelajar gagal kerana… Faktor pelajar gagal di sekolah begitu banyak. Namun, salah satu faktor yang saya nampak secara jelas berkaitan dengan sikap pelajar terhadap sesuatu subjek itu.Maksud saya ialah ada pelajar yang enggan belajar...

download 0

Karangan SPM 14: Wawasan 2020

Wawasan 2020 merupakan sasaran pemimpin negara bagi meletakkan Malaysia sebaris dengan negara maju di dunia. Huraikan ciri-ciri masyarakat yang diperlukan dalam usaha merealisasikan wawasan tersebut. Wawasan 2020 merujuk satu dasar yang diumumkan oleh pemimpin...

error: Respect Author\'s Copyright! Do Not Copy!